Browsing All posts tagged under »trou«

RAUF; trou

juin 17, 2010 par

0

trou – RAUF, fém. sg. n. rauf a. rauf g. raufar d. rauf pl. n. raufir a. faufir g. raufa d. raufum

GRǪF; trou

juin 11, 2010 par

0

trou – GRǪF, fém. sg. n. grǫf a. grǫf g. grafar d. grǫf pl. n. grafir a. grafir g. grafa d. grǫfum

GRǪF; trou

juin 8, 2010 par

0

trou – GRǪF, fém. sg. n. grǫf a. grǫf g. grafar d. grǫf pl. n. grafar a. grafar g. grafa d. grǫfum