Browsing All Posts filed under »ordinaux«

NÍUTUGANDI; quatre-vingt-dixième

juillet 27, 2010 par

0

quatre-vingt-dixième – NÍUTUGANDI, masc. sg. n. níutugandi a. níutuganda g. níutuganda d. níutuganda pl. n. níutugǫndu a. níutugǫndu g. níutugǫndu d. níutugǫndum * – NÍUTUGANDA, fém. sg. n. níutuganda a. níutugǫndu g. níutugǫndu d. níutugǫndu pl. n. níutugǫndu a. níutugǫndu g. níutugǫndu d. níutugǫndum * – NÍUTUGANDA, n. sg. n. níutuganda a. níutuganda g. níutuganda […]

ÁTTATUGANDI; quatre-vingtième

juillet 27, 2010 par

0

quatre-vingtième – ÁTTATUGANDI, masc. sg. n. áttatugandi a. áttatuganda g. áttatuganda d. áttatuganda pl. n. áttatugǫndu a. áttatugǫndu g. áttatugǫndu d. áttatugǫndum * – ÁTTATUGANDA, fém. sg. n. áttatuganda a. áttatugǫndu g. áttatugǫndu d. áttatugǫndu pl. n. áttatugǫndu a. áttatugǫndu g. áttatugǫndu d. áttatugǫndum * – ÁTTATUGANDA, n. sg. n. áttatuganda a. áttatuganda g. áttatuganda […]

FIMMTUGANDI; cinquantième

juillet 27, 2010 par

0

cinquantième – FIMMTUGANDI, masc. sg. n. fimmtugandi a. fimmtuganda g. fimmtuganda d. fimmtuganda pl. n. fimmtugǫndu a. fimmtugǫndu g. fimmtugǫndu d. fimmtugǫndum * – FIMMTUGANDA, fém. sg. n. fimmtuganda a. fimmtugǫndu g. fimmtugǫndu d. fimmtugǫndu pl. n. fimmtugǫndu a. fimmtugǫndu g. fimmtugǫndu d. fimmtugǫndum * – FIMMTUGANDA, n. sg. n. fimmtuganda a. fimmtuganda g. fimmtuganda […]

FERTUGANDI; quarantième

juillet 27, 2010 par

0

quarantième – FERTUGANDI, masc. sg. n. fertugandi a. fertuganda g. fertuganda d. fertuganda pl. n. fertugǫndu a. fertugǫndu g. fertugǫndu d. fertugǫndum * – FERTUGANDA, fém. sg. n. fertuganda a. fertugǫndu g. fertugǫndu d. fertugǫndu pl. n. fertugǫndu a. fertugǫndu g. fertugǫndu d. fertugǫndum * – FERTUGANDA, n. sg. n. fertuganda a. fertuganda g. fertuganda […]

ÞRÍTUGANDI; trentième

juillet 27, 2010 par

0

trentième – ÞRÍTUGANDI, masc. sg. n. þrítugandi a. þrítuganda g. þrítuganda d. þrítuganda pl. n. þrítugǫndu a. þrítugǫndu g. þrítugǫndu d. þrítugǫndum * – ÞRÍTUGANDA, fém. sg. n. þrítuganda a. þrítugǫndu g. þrítugǫndu d. þrítugǫndu pl. n. þrítugǫndu a. þrítugǫndu g. þrítugǫndu d. þrítugǫndum * – ÞRÍTUGANDA, n. sg. n. þrítuganda a. þrítuganda g. þrítuganda […]

TUTTUGANDI; vingtième

juillet 27, 2010 par

0

vingtième – TUTTUGANDI, masc. sg. n. tuttugandi a. tuttuganda g. tuttuganda d. tuttuganda pl. n. tuttugǫndu a. tuttugǫndu g. tuttugǫndu d. tuttugǫndum * – TUTTUGANDA, fém. sg. n. tuttuganda a. tuttugǫndu g. tuttugǫndu d. tuttugǫndu pl. n. tuttugǫndu a. tuttugǫndu g. tuttugǫndu d. tuttugǫndum * – TUTTUGANDA, n. sg. n. tuttuganda a. tuttuganda g. tuttuganda […]

NÍTJÁNDI; dix-neuvième

juillet 27, 2010 par

0

dix-neuvième – NÍTJÁNDI, masc. sg. n. nítjándi a. nítjánda g. nítjánda d. nítjánda pl. n. nítjándu a. nítjándu g. nítjándu d. nítjándum * – NÍTJÁNDA, fém. sg. n. nítjánda a. nítjándu g. nítjándu d. nítjándu pl. n. nítjándu a. nítjándu g. nítjándu d. nítjándum * – NÍTJÁNDA, n. sg. n. nítjánda a. nítjánda g. nítjánda […]

ÁTJÁNDI; dix-huitième

juillet 27, 2010 par

0

dix-huitième – ÁTJÁNDI, masc. sg. n. átjándi a. átjánda g. átjánda d. átjánda pl. n. átjándu a. átjándu g. átjándu d. átjándum * – ÁTJÁNDA, fém. sg. n. átjánda a. átjándu g. átjándu d. átjándu pl. n. átjándu a. átjándu g. átjándu d. átjándum * – ÁTJÁNDA, n. sg. n. átjánda a. átjánda g. átjánda […]

SJAUTJÁNDI; dix-septième

juillet 27, 2010 par

0

dix-septième – SJAUTJÁNDI, masc. sg. n. sjautjándi a. sjautjánda g. sjautjánda d. sjautjánda pl. n. sjautjándu a. sjautjándu g. sjautjándu d. sjautjándum * – SJAUTJÁNDA, fém. sg. n. sjautjánda a. sjautjándu g. sjautjándu d. sjautjándu pl. n. sjautjándu a. sjautjándu g. sjautjándu d. sjautjándum * – SJAUTJÁNDA, n. sg. n. sjautjánda a. sjautjánda g. sjautjánda […]

SJAUTÁNDI; dix-septième

juillet 27, 2010 par

0

dix-septième – SJAUTÁNDI, masc. sg. n. sjautándi a. sjautánda g. sjautánda d. sjautánda pl. n. sjautándu a. sjautándu g. sjautándu d. sjautándum * – SJAUTÁNDA, fém. sg. n. sjautánda a. sjautándu g. sjautándu d. sjautándu pl. n. sjautándu a. sjautándu g. sjautándu d. sjautándum * – SJAUTÁNDA, n. sg. n. sjautánda a. sjautánda g. sjautánda […]

SEXTÁNDI; seizième

juillet 27, 2010 par

0

seizième – SEXTÁNDI, masc. sg. n. sextándi a. sextánda g. sextánda d. sextánda pl. n. sextándu a. sextándu g. sextándu d. sextándum * – SEXTÁNDA, fém. sg. n. sextánda a. sextándu g. sextándu d. sextándu pl. n. sextándu a. sextándu g. sextándu d. sextándum * – SEXTÁNDA, n. sg. n. sextánda a. sextánda g. sextánda […]

FIMMTÁNDI; quinzième

juillet 27, 2010 par

0

quinzième – FIMMTÁNDI, masc. sg. n. fimmtándi a. fimmtánda g. fimmtánda d. fimmtánda pl. n. fimmtándu a. fimmtándu g. fimmtándu d. fimmtándum * – FIMMTÁNDA, fém. sg. n. fimmtánda a. fimmtándu g. fimmtándu d. fimmtándu pl. n. fimmtándu a. fimmtándu g. fimmtándu d. fimmtándum * – FIMMTÁNDA, n. sg. n. fimmtánda a. fimmtánda g. fimmtánda […]

FJÓRTÁNDI; quatorzième

juillet 27, 2010 par

0

quatorzième – FJÓRTÁNDI, masc. sg. n. fjórtándi a. fjórtánda g. fjórtánda d. fjórtánda pl. n. fjórtándu a. fjórtándu g. fjórtándu d. fjórtándum * – FJÓRTÁNDA, fém. sg. n. fjórtánda a. fjórtándu g. fjórtándu d. fjórtándu pl. n. fjórtándu a. fjórtándu g. fjórtándu d. fjórtándum * – FJÓRTÁNDA, n. sg. n. fjórtánda a. fjórtánda g. fjórtánda […]

ÞRETTÁNDI; treizième

juillet 27, 2010 par

0

treizième – ÞRETTÁNDI, masc. sg. n. þrettándi a. þrettánda g. þrettánda d. þrettánda pl. n. þrettándu a. þrettándu g. þrettándu d. þrettándum * – ÞRETTÁNDA, fém. sg. n. þrettánda a. þrettándu g. þrettándu d. þrettándu pl. n. þrettándu a. þrettándu g. þrettándu d. þrettándum * – ÞRETTÁNDA, n. sg. n. þrettánda a. þrettánda g. þrettánda […]

TÓLFTI; douzième

juillet 27, 2010 par

0

douzième – TÓLFTI, masc. sg. n. tólfti a. tólfta g. tólfta d. tólfta pl. n. tólftu a. tólftu g. tólftu d. tólftum * – TÓLFTA, fém. sg. n. tólfta a. tólftu g. tólftu d. tólftu pl. n. tólftu a. tólftu g. tólftu d. tólftum * – TÓLFTA, n. sg. n. tólfta a. tólfta g. tólfta […]

ELLIFTI; onzième

juillet 27, 2010 par

0

onzième – ELLIFTI, masc. sg. n. ellifti a. ellifta g. ellifta d. ellifta pl. n. elliftu a. elliftu g. elliftu d. elliftum * – ELLIFTA, fém. sg. n. ellifta a. elliftu g. elliftu d. elliftu pl. n. elliftu a. elliftu g. elliftu d. elliftum * – ELLIFTA, n. sg. n. ellifta a. ellifta g. ellifta […]